Menu

Máy nội soi khí phế quản


Máy nội soi khí phế quản và phương tiện sử dụng

máy nội soi khí phế quản bao gồm 2 bộ phận:

Nguồn sáng: Có 2 loại nguồn sáng : xenon hoặc halogen

Ống soi:  Gồm có 3 bộ phận chính.

Thân ống: Có nhiều kích thước phụ thuộc đường kính khác nhau của thân ống, trung bình 3,9 - 6,5 mm.

Phần đèn sáng và ống dẫn quang.

Kênh sinh thiết- kim sinh thiết.

Bộ phận máy hút: Máy hút áp lực âm.

Có thể nối thêm vào bộ phận camera.

Các Dụng cụ và các thuốc cấp cứu ngừng tuần hoàn.

Mục đích của kỹ thuật

Dùng ống soi đưa vào đường hô hấp, hệ thống khí phế quản giúp quan sát tổn thương và can thiệp điều trị.

Nội dung của kỹ thuật

Chỉ định    

Về chẩn đoán:

Phát hiện các tổn thương.

Chấn thương khí phế quản, các lỗ rò khí phế quản.

Đánh giá tổn thương do bỏng, hít.

Phát hiện và điều trị các trường hợp ho ra máu.

Phát hiện các tổn thương phổi, phế quản: viêm, u chèn ép,...

Liệt dây thanh âm, dị vật phổi phế quản.

Phát hiện liệt cơ hoành, tràn dịch màng phổi.

Lấy bệnh phẩm qua sinh thiết khí phế quản, chẩn đoán giải phẫu bệnh.

avatar

Tin tức liên quan