Menu

Máy X-Quang thường quy toàn sóng 100mA

Máy X-Quang thường quy toàn sóng 100mA có dòng điện cung cấp một pha 200 -240V.AC/50 Hz, công tắc điện gắn liền với thiết bị.

Tủ điều khiển:Máy X-Quang thường quy
- Dòng điện cung cấp một pha 200 – 240 V.AC/50Hz

- Công tắc điện gắn liền với thiết bị
- Bù điện áp dòng cùng với việc bảo vệ quá tải điện áp
- Thời gian chụp 0.02 – 5 giây cùng với việc bảo vệ quá tải kỹ thuật

- Trang bị cả bộ tiếp xúc SCR
- Ống dẫn sau mA ổn định cùng với việc bảo vệ quá tải mA
- mA: tiêu cự nhỏ - 30, 50.  tiêu cự lớn 50, 100
- Dải kV 40 – 100kV,  Lớn 6 bước – 10kV/bước / Nhỏ 10 bước – 1kV/bước
- Đường ra tối đa 250mAs tại 100kV

Bóng  X- quang của máy X-Quang thường quy toàn sóngMáy X-Quang thường quy toàn sóng
- Đầu anode xoay, tiêu cự đôi 1.00 - 2.00 mm
- Nhiệt anode 150.000HU
- Bảo vệ quá tải
- Chùm sáng collimator, đèn Halogen tự động ngắt.
 
Hình ảnh máy X-Quang thường quy toàn sóng 100mA
avatar

Tin tức liên quan