Menu

Máy nội soi khí phế quản XENON 150W

Model: EPX 2500 + EB-530H
H
ãng sản xuất: Fujinon/Fujifilm
Xuất xứ: Nhật bản
   
Cấu hình kỹ thuật  
- Máy chính 01 cái
- Dây soi (và phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm) 01 cái
- Màn hình chuyên dụng 01 cái
- Máy tính + Máy in màu  01 bộ 
- Xe đẩy đặt máy 01 bộ 
- Sách hướng dẫn sử dụng 01 bộ 
   

avatar

Tin tức liên quan