Menu

Cách sử dụng Kính trì X-Quang1

     Kính trì có một số ứng dụng, chủ yếu trong ngành y tế. Cung cấp bảo vệ bức xạ nó đầy đủ nhưng là Men và Dễ dàng để nhìn xuyên qua để đích quan sát. Bảo vệ bức xạ sản phẩm kính chì xquang cung cấp Visual rõ nét và cao truyền ánh sáng có ít để không có méo, ngay cả trong của chúng tôi dày có giống. Kính chì  có thể được sử dụng hiệu quả trong phòng X-quang, bức xạ Liệu pháp phòng, các phòng, nhiều ứng dụng khác và.
    Với phòng lắp đặt máy X-Quang chụp tổng hợp cao tần ray sàn- tường nên sử dụng loại Kính chì có kích thước 80cm x60cm (rộng x cao) để đảm bảo tầm nhìn cho người vận hành máy.
+ Giả sử kính chì có kích thước 80cm x 60 cm bề dày khoảng 1cm . Khi đó, yêu cầu làm khung kính chì theo chỉ dẫn sau. ( Đối với 80cm x 60 cm)
Cách làm khung kính chì: Mép dưới của khung kính chì cách mặt đất một khoảng 100 cm . 
   Phòng lắp đặt máy X- Quang chụp tổng hợp cao tần cột bóng treo trần
+ Nên sử dụng loại kính chì  được sản xuất bởi Nhật Bản, có kích thước rộng 120cm x cao 80cm để đảm bảo chất lượng và tầm nhìn cho người vận hành máy.
+ Giả sử kính chì có kích thước 120cm x 80 cm bề dày khoảng 1cm . Khi đó, yêu cầu làm khung kính chì theo chỉ dẫn sau.
Cách làm khung kính chì: Mép dưới của khung kính chì y tế cách mặt đất một khoảng 100 cm .
  Phòng lắp đặt máy X- Quang tăng sáng truyền hình
+ Nên sử dụng loại kính chì  được sản xuất bởi Nhật Bản, có kích thước rộng 120cm x cao 80cm để đảm bảo chất lượng và tầm nhìn cho người vận hành máy.
+ Giả sử kính chì có kích thước 120cm x 80 cm bề dày khoảng 1cm . Khi đó, yêu cầu làm khung kính chì theo chỉ dẫn sau.
Cách làm khung kính chì: Mép dưới của khung kính chì cách mặt đất một khoảng 100 cm .

avatar
Trần Thế Thành

Tôi là Trần Thế Thành, hiện đang là Tổng giám đốc của Công ty cổ phần thương mại quốc tế MEDITOP. Với MEDITOP chúng tôi không chỉ là bán hàng mà còn phải thấu hiểu và chia sẻ khó khăn và giải quyết được mọi vướng mắc cho khách hàng.

Tin tức liên quan