Menu

Lắp đặt các thiết bị cho phòng Sinh học phân tử tại Đại học Sư phạm Thái nguyên

May dien di dung, may dien di ngang, may dien di protein, may dien di DNA


Máy điện di protein, điện di DNA của Anh

may dien di dung


Máy điện di 2 chiều 2DE
May dien di 2DE


May dien di 2 chieu


Máy scan gel DNA, protein

may scan gel
 

avatar

Tin tức liên quan